Весел Великден…

Весел Великден… с хитрите яйца в цветовете на линиите на метрото в Ню Йорк.